1403/04/28 23:51


3561
تاریخ انتشار: 1393/11/10 18:06
عطاالله آموزیان با حکم مدیر اداره آموزش و پرورش بهبهان به سرپرستی معاونت آموزش متوسطه این اداره منصوب گردید.

عصرجهان،عطاالله آموزیان با حکم  ویسی مدیر اداره آموزش و پرورش بهبهان به سرپرستی معاونت آموزش متوسطه این اداره منصوب گردید.
 آموزیان که پیش از این به عنوان مدرس تاریخ در بهبهان مشغول بود هم اکنون سرپرست  یکی از معاونت های  این اداره را برعهده گرفته است.
همچنین عطاء الله آموزیان در سال 1388 مسئول ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در بهبهان بود که روز گذشته با حکم شکرالله ویسی به عنوان سرپرست معاونت اموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستان بهبهان منصوب گردید.
Copy Right 2013 Artmis.ORG