1403/04/26 19:50


307099
تاریخ انتشار: 1401/08/08 10:54
.

به گزارش پایگاه خبری عصرجهان به نقل از عطرکارون؛ آبادان و خرمشهر سالهاست که از نوعی سیاست زدگی رنج می برند و این امر مهمترین دلیل گسترش باتلاق عقب ماندگی منطقه است که متاسفانه بسیاری از دستگاه های غیر سیاسی از جمله پتروشیمی آبادان که می باید بعنوان مجموعه ای مستقل و دور از این این فضا، با رویکرد تخصصی خود در خدمت اقتصاد کشور نقش آفرینی نماید را درگیر نمود

تحمیل نیروهای انتخاباتی غیر متخصص در جایگاههایی که نیروهای متخصص و تحصیل کرده ی شهر را به انزوا فرستاده، شاکله ای است که در سالهای اخیر بیش از هر زمان در پتروشیمی آبادان نمایان گردیده به شکلی که این شرکت به عنوان حق الارث و قلمروی احدی از نمایندگان مجلس است و با قانونی نانوشته هر مدیر جدید آن پتروشیمی را در مسئولیت مجری سیاست های انتخاباتی و سیاسی وی تعریف و مو ظف نموده و دیگر نمایندگان را از هرگونه تدخل منع می دارد

امید است مقامات عالی متولی و دستگاههای نظارتی با اقدامی انقلابی این‌ نارضایتی اجتماعی را فورا پایان داده و با تدبیری شایسته برخودی مناسب برای پایان بخشی به این واقعیت تاسف بار گام‌ بردارند

برچسب ها:
عطرکارون ؛

بیشتر بخوانید :Copy Right 2013 Artmis.ORG