1403/04/31 06:11


307904
تاریخ انتشار: 1401/11/08 00:28
اگر شما هم به تازگی با کارنامه فرزندتان رو به رو شدی حواستان باشد از جمله های زیر استفاده نکنید

فصل کارنامه ها یکی از مهمترین نکات برای پدر و مادرها این است که چطور ناراحتی و خوشحالی خود را مدیریت کنند

اگر شما هم به تازگی با کارنامه فرزندتان رو به رو شدی حواستان باشد از جمله های زیر استفاده نکنید

نمرات خوب شده اما کاش همه نمرات ۲۰ بود

با این نمره های تو هیچ مدرسه راهت نمیدن

تو هیچی نمیشی

دیگه کارتون و تلویزیون تعطیل

چقدر تنبلی تو

میخوای بزرگ شدی بیکار و بی عار بچرخی بلاخره جامعه فقط دکتر مهندس که نیاز نداره

خوشی زده زیر دلت

تو درست بشو نیستی

از پسر خالت یاد بگیری یکم

من همسن تو بودم همه نمره های عالی بود
Copy Right 2013 Artmis.ORG