1403/04/26 19:22


308338
تاریخ انتشار: 1402/02/02 12:00
یادداشت|محمد شریفی
او از اهالی تعامل بود و فهمی وسیع از سیاست و تدبیر داشت، و در صداقت صادق بود و برای همین است که عزیزش دارند

محمد شریفی✍️ 

 

"بی تو امروز من از کوچه گذشتم

نه صدایی. نه ندایی

به در خانه رسیدم.

ای دریغا. چه بدیدم.

کاغذ تسلیتی بر در خانه.

شدم مبهوت از این گردش ایام.

چه کند با دل پر خون

چند هزار خاطره و شعر .

چه زود بسته شد و رفت

ای دریغا.

که من با دل پر غصه از ان کوچه گذشتم"

پیرمرد هم رفت،او چشم ما بود،مردی که برق صداقت در تمام وجودش موج می زد، عاشق ایران بود،و یک دنیا ناگفته های تمام نشدنی داشت و حرف هایش همیشه بوی تازگی می داد، قامتش بلند و استوار و مناعت طبعش بزرگ و بی انتها، درمحله ای محروم، در کلبه ای ساده مشق آزادگی می نوشت، او از اهالی تعامل بود و فهمی وسیع از سیاست و تدبیر داشت، و در صداقت صادق بود و برای همین است که عزیزش دارند....

افسوس که آن گوهر ناب سر بر بالین خاک بنهاد و داغ فراق بر سینه ی یاران‌نهاد.

 بال گشودن ابراهیم عامری عزیز در آسمان بی نهایت چنان سنگین و سهمگین بر من گذشت که باورش سخت است که باور کنم ابراهیم رفته است. 

فرسنگ ها از اهواز فاصله دارم اما خودم را به مزار او می رسانم

خدایش رحمت کناد.

محمد شریفی 

اول اردیبهشت ۱۴۰۲

برچسب ها:
محمد شریفی ؛

بیشتر بخوانید :Copy Right 2013 Artmis.ORG