1403/04/29 23:52


299285
تاریخ انتشار: 1398/10/10 01:23
یاداشت│سام احمدی
موحد می آید تا با به سرانجام رساندن طرح هایی که در دوره خود امتیازشان را گرفته ولی بعد از ۱۲ سال پیشرفتی نکرده اند آن طرح ها را عملیاتی کند و به سرانجام برساند.

پایگاه خبری عصرجهان؛ سام احمدی نوشت:
موحد چه کرده است که پیر و جوان ، زن و مرد به سمتش هجوم می برند پاسخ این سوال در عملکرد موحد نهفته است چون موحد شخصیتی است از جنس همین مردم محروم کهگیلویه چون موحد قول و وعده ای نمیدهد که از حد توانش خارج باشد
در هر جامعه ای جوانان و تحصیل کردگان آن دیار روشن فکران محسوب می شوند و آینده سازان این کشور و مرز و بوم هستند که با درخواست مکرر از آقای موحد خواهان ورود ایشان به این عرصه شدند که با توجه به دیدارهایی که در تمام نقاط حوزه کهگیلویه با جوانان داشته و این دیدارها یکی پس از دیگری پرشورتر و با جمعیت های انبوه تری برگزار می شود خاضعانه پای صحبت های جوانان نشسته و به درد و دل های آنها و به طرح ها و پیشنهادهای آنها گوش می دهد و با علم بر همه مشکلات و وضعیت معیشتی ضعیف مردم ورود کرده تا بتواند حداقل گِرهی از این گِره های زیاد مردم را بتواند باز کند به راستی این شخصیت برای همه جناح ها قابل احترام است
 موحد می آید تا با به سرانجام رساندن طرح هایی که در دوره خود امتیازشان را گرفته ولی بعد از ۱۲ سال پیشرفتی نکرده اند آن طرح ها را عملیاتی کند و به سرانجام برساند.

برچسب ها:
سام احمدی ؛ موحد ؛

بیشتر بخوانید :Copy Right 2013 Artmis.ORG